Analiza e opinionit publik: ‘’Përtej urës: simbolika, liria e lëvizjes dhe siguria’’

Qëllimi i analizës së opinionit publik ‘’Përtej urës: simbolika, liria e lëvizjes dhe siguria’’, ishte të vë në fokus dhe të trajtoj rëndësinë dhe domethënien e urës së Ibrit si simbol i narrativave ndarëse, pengesës për lirinë e lëvizjes dhe masave të sigurisë; si dhe të ekzaminoj se deri në çfarë mase Marrëveshjet e Brukselit të lidhura me këto tre komponente kanë ndikuar në jetën e qytetarëve të Mitrovicës.
Kjo analizë është përgatitur nga Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve, në bashkëpunim me partnerët medial: DITORI.com dhe Radio Kontakt Plus – dhe është mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur(KFOS).

Analiza:

Më poshtë poashtu gjeni një prezantim të shkurtër të rezultatave kryesore të analizës: