Ballina Hallakamë Qeveria: Ndërprerja e mësimit në shkolla vazhdon deri në një vendim tjetër

Qeveria: Ndërprerja e mësimit në shkolla vazhdon deri në një vendim tjetër


Me kërkesë të kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë, është zhvilluar mbledhja e 16, në të cilën është shqyrtuar dhe miratuar vendimi për  ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit nr. 01/07 të datës 11.03.2020 për parandalimin e infeksionit Corona Virus COVID-19.
Në vendimin e miratuar sot nga Qeveria e Kosovës thuhet:
1. Ndryshohet dhe plotësohet Vendimi i Qeverisë nr.01/07 i datës 11.03.2020 për parandalimin e infeksionit Corona Virus COVID-19.
2. Ndryshohet nën paragrafi 1.1. i  paragrafit 1. të vendimit bazë, ashtu që ndërprerja e procesit edukativo-arsimor në Institucionet Arsimore Publike dhe Private në të gjitha nivelet vazhdon deri në një vendim tjetër,  me rekomandim që të lirohet njëri prind nga puna ( kjo masë nuk vlen për punëtorët shëndetësorë dhe për punëtorët në sektorin e sigurisë).
3. Ky vendim është pjesë përbërëse e vendimit nr. 01/07 të datës 11.03.2020. ​

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here