Ballina Kryesore Njoftim nga Tatimi në Pronë – Datat për pagesë

Njoftim nga Tatimi në Pronë – Datat për pagesë


Datat për pagesë janë paraqitur qartësisht në faturën tuaj. Nëse paguani me vonesë, ju do të ngarkoheni me gjobë dhe interes. Pagesa për tatimin e vlerësuar është ndarë në dy këste, të cilat duhet të paguhen më 28 Qershor dhe 30 Shtator. Borxhet duhet të paguhen menjëherë.

Për të shmangur gjoba dhe interes, është e rëndësishme që të mos paguani më vonë se datat e caktuara për pagesë. Ju gjithmonë mund të gjeni data aktuale për pagesë në faturën tuaj. Ato zakonisht janë:

Menjëherë – Borxhet
28 Qershor – Kësti i parë
30 Shtator – Kësti i dytë
Nëse Ministria e Financave apo Komunat vendosin të lëshojnë faturën më vonë se 31 Janar, datat për pagesë për këstin e parë do të shtyhen përputhshmërisht. Ju gjithmonë mund të gjeni datat aktuale në faturë.

Nëse data për pagesë bie në fundjavë, afati për pagesë shtyhet deri në ditën e radhës të punës.

Nëse pagesa juaj vonohet, ju do të duhet të paguani:

Një gjobë prej 10% të tatimit të papaguar
Një interes prej 0,65% të tatimit të papaguar për secilin muaj të vonesës.
Paguani me kohë për të shmangur gjobat dhe interesin!

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here