Këto vende nesër do të mbesin pa energji elektrike

0
165

KEDS-i njofton të gjithë konsumatorët e tij se nesër nuk do të ketë energji elektrike në disa zona të Kosovës, shkruan lajmi.net.
Sipas KEDS-it këto ndërprerje do të jenë për shkak të mirëmbajtjes së rrjetit nëpër distrikte.

Ja njoftimi i plotë:

Ndërprerjet e planifikuara për mirëmbajtjen e rrjetit nëpër distrikte

*Ndërprerjet e planifikuara mund t’i gjeni në ëeb-faqen e KEDS-it, të ndara nëpër distrikte, në këtë link:http://www.keds-energy.com/mirNder.asp

Prishtinë

1.

Më 22.08.2016, ne NS 220/35/10 kV Podujevëdo të shkyçet:

Dalja 10 kV Fabrika e Tjegullave-Eurobllok (140000017) prej orës 09:00 deri në orën 13:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euroblloku, NTP “Mullisi”, “Vëllazërimi”, “Laberion”, Elkos Grup, Fabrika e Ambalazheve Plastike

Arsyeja e shkyçjes: rregullimi i tri shtyllave.

2.

Më 22.08.2016 ( e hënë) në TS 35/10 kVBesia do të shkyçet:

Dalja 10 kVLluzhani (Kodi: 10013011) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tenezhdolli, Lupçi, Prugovci, Vranidolli.

3.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr. 6 Ibrahim Banushi (Kodi: 11000001) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ibrahim Banushi, Elena Gjika, Shtëpia e Pleqve.

Dalja 10 kV Nr.16 28 Nëntori (Kodi: 11000003) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla Teknike, Kasollat, rr. Haxhi Zeka, rr. NazimGafurri (një pjesë).

Dalja 10 kV Nr. 28 Muzeu 1 (Kodi: 11000011) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Taslixhe, Ilirida, Muzeu , Rr. AvniRrustemi , Rr. NazimGafurri (një pjesë .

4.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J12 Kodra e Trimave 7 (Kod: 13000006) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave, Kolovica e Re, Kolovica e Vjetër.

Dalja 10 kV J22 Kodra e Trimave 4 (Kodi: 13000012) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave (te Zjarrfiksat).

5.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçe :

Dalja 10 kV Podujeva 3 (Kodi: 14000003) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brecalitë, te Tregu i Shtazëve, Viadukti, Ina e Vjetër.

Dalja 10 kV Podujeva 5 (Kodi: 14000005) prej orës12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hoxhovit 1,2 3, Muliri, Polonica 1,2.

Dalja 10 kVBallovc (Kodi: 14000008) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shjakoc, Surdull, Hertice, Drazhnje, Rakinicë, Turiçicë .

Dalja 10 kVLlausha (Kodi: 14000013) prejëores : 08:00 deri në ora : 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull, Marincë .

6.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Drenasi 2 (Kodi:16021002) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenas Qyteti, Lagjja e Feroniklit.

Dalja 10 kVShtrubullova (Kodi:16021004) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Çikatovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc.

7.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kVLlapushniku (Kodi: 16023003) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lllapushniku, Gjurgjica, Negrovci, Vuqaku, Arllati, Kleçka, Divjaka, Berishë.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në largpërçuesit 10 kV

8.

Më20.08.2015 ( eshtunë) nëTS 35/10 kV Badovc do tëshkyçet:

Dalja 10 kV Mramor – Slivovë (Kodi:10014001) prejë orës10:00 derinëorën 15:30
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimetpa furnizim me energjielektrike do tëmbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Vitia e MarecitBusi, Zllasha.

Shkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuarangaana e ekipevetë KEDS-it ,premontimiishtyllavenë LP 10 kV.

9.

Më22.08.2016 ( ehënë) nëTS 110/10 kV Prishtina 7 do tëshkyçet:

Dalja 10 kV J25 Mati 1 (Kodi: 19000025) prejorës11:00 derinëorën 13:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa furnizim me energjielektrike do tëmbesin: Mati 1, Banesat e Royal, Pozhegu Brothers, MalushKosova, Hoxha Invest, Global Construction, BesaComerce, Burimi, rr. MuharremFejza.

Shkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuarangaana e punëkryersit, punimenë LP 10 kV nëbazëtëpëlqimitelektroenergjetik, energjizimii TS 10/0.4 kV.

Mitrovicë

1.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 35/10 kV Mitrovica II do të shkyçet:

Dalja 10 kVShipoli (Kodi: 71075001) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërbnicë, Pirq.

Dalja 10 kVBajri (Kodi: 71075004) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti Lagjja Bajr, Frashëri.

Dalja 10 kVKoshtova (Kodi: 71075005) prej orës16:00 deri në ora 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koshtova.

Dalja 10 kVSollana (Kodi: 71075008) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Parku i Solane, Lagja Vaganica.

Dalja 10 kVIbër – Lepenci (Kodi: 71075012) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhabar i Ulët, Zhabar i Epërm, Gaterat, Mulliri Zhabar, Gushaci, Vinarci, Koshtovë, Koprivë,Broboniqi, Gradevci, Lushtë.

2.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kVKabllat (Kodi: 73000001) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, policia, qendra.

Dalja 10 kV Tregu i Blertë (Kodi: 73000002) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tregu i Blertë.

Dalja 10 kV Qytet dhe Fshatra (Kodi: 73000003) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TMK-1, TMK-2, Podrangja, Doberlluka, Sllatinë, Banjskë, Pasomë, Tërllobuq, Smrekonicë.

Dalja 10 kVStac. Hekurudhorë (Kodi: 73000004) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq, Brusnik.

Dalja 10 kVNovolani (Kodi: 73000005) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bukoshi, Novolani, Kollë, Vërnicë, Rezniku, Druari, Shalë, Mihaliqi;

Dalja 10 kV Ekstra (Kodi: 73000006) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Extra, Moteli Kalaja, Novoselle e Begut, Gojbulë, Karaqë, Shlivovice, Gumnishtë, Boshlan, Skrome, Vesekoc.

Dalja 10 kVMaxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Maxhunaj, Dumnicë e Ulët, Dumnicë e Epërme, Ropicë, Samadrexhë, Ceceli, Sllakovci.

Shkyçja bëhet për shkak të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV.

3.

Më20.08.2016 ( eshtunë) nëTS 110/10 kV Vushtrria 2 do tëshkyçet:

Dalja 10 kV Stac. Hekurudhorë (Kodi: 73000004) prejorës10:00 derinëorën 16:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimetpa furnizim me energjielektrike do tëmbesin:Shtitarica, Dalaku, Akrashtica, Pantina, Bukoshi, Taraxha, Liqej, Balinci, Oshlani, Duboci, Galica, BeçiqidheBrusniku.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në largpërçuesit 10 kV.

Ferizaj

1.

Më22.08.2016 ( e hënë ) në TS 35/10 kVFerizaji II do të shkyçet:

Dalja 10 kVDrjetimiSillosi (Kodi: 40041001) nga ora12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr. Vëllezërit Gërvalla, Sazli, Softaj, Pojat, Rahovicë, Papaz.

2.

Më22.08.2016 ( e Hane ) në TS 35/10 kV Lipjan do të shkyçet:

Dalja 10 kV QMI (Kodi: 40047008) nga ora 08:00 deri në orën 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: QMI –ja , Zjarrfikësit.

Shkyçja bëhet për shkak të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV .

3.

Më22.08.2016 (e hënë) në TS 35/10 kV Ferizaji III do tëshkyçet:

Dalja10 kV Jezerci (Kodi: 40042003) nga ora 09:30 deri në orën 16:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesin: Manastirci, Neredime, Balaj, Jezerci, rr.NaimBeka.

Shkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuarangaana e ekipevetë KEDS-it,pastrimiitrasesëdhendërrimiishtyllavenë LP 10 kV.

4.

Më20.08.2016 (e shtunë) në TS 35/10 kV Ferizaji II do tëshkyçet:

Dalja 10 kV DrejtimiiBetonit (Kodi: 40041002) nga ora 09:30 deri në orën 16:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesin: rr. ePrizrenit, Saraishta, Lloshkobare, Bublica, Llojza, Slivova, Dremjaku.

Shkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuarangaana e ekipevetë KEDS-it, pastrimiitrasesëdhendërrimiishtyllavenë LP 10 kV.

5.

Më20.08.2016 ( eshtunë ) në TS 35/10 kV Ferizaji III do tëshkyçet:

Dalja 10 kV Jezerci (Kodi: 40042003) nga ora 13:00 deri në orën 16:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesin: Manastirci, Neredime, Balaj, Jezercidherr.NaimBeka.

Shkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuarangaana e ekipevetë KEDS-it, pastrimiitrasesëdhendërrimiishtyllavenë LP 10 kV.

Pejë

1.

Më 22.08.2016 ( e hënë) në TS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kVQarshia e gjate (Kodi: 51000015) prej orës 12:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti (një pjesë), Çarshia e Gjatë, Kompleksi banesor “Beke-Zeka”.

2.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 110/10 kVDeqanido të shkyçet:

Dalja 10 kVStrellci (Kodi: 53000004) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniqi (një pjesë), Lebush, Strellc i Epërm, Strellc i Ulët.

3.

Më22.08.2016 ( e hënë) në TS 110/10 kV Istog (Burimi) do të shkyçet:

Dalja 10 kVDubrava-Rakosh (Kodi: 54000006) prej orës 16:00 deri në orën 20:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i Thatë, Vëeriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll dhe Cerkolez.

Shkyçja bëhet për shkak të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV .

4.

Më20.08.2016 ( eshtunë) nëTS 110/35/10 kV Peja 1 do tëshkyçen:

Dalja 10 kV Agrokosova (Kodi: 50000007) prejorës06:00 derinëorën 10:00 dheprejorës13:00 derinëorën 17:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesin: Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, ElkositeÇekët, Motohia, Remonti, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranes, Elkosite ETC, Buquku, Gacaferri, Tyrbeja.

Dalja 10 kV Instituti II (Kodi: 50000001) prejorës06:00 derinëorën 10:00 dheprejëorës13:00 derinëorën 17:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesin: TS Instituti II dhe TS Standardi.

Dalja0.4 kV TL F.Peja – SS Trebovic Kulla (Kodi 50000009014) prejorës: 06:00 derinëorës10:00 dheprejorës13:00 derinëorën 17:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa furnizim me energjielektrike do tëmbesin: NS 0,4TreboviqKulla.

Dalja0.4 kV TL Vitomirice – SS Katun Kulla (Kodi 50000010007) prejorës06:00 derinëorën 10:00 dheprejorës13:00 derinëorën 17:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimetpa furnizim me energjielektrike do tëmbesë: NS 0,4 kV KatundiRi.

Dalja0.4 kV (cabel) TL Vitomirice – Katun 2 (Kodi:50000010001) prejorës06:00 derinëorën 10:00 dheprejorës13:00 derinëorën 17:00

Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimetpa furnizim me energjielektrike do tëmbesë: NS 0,4 kV Katundiri II.

Shkyçjabëhetpërshkakttërealizimittepunimevetëplanifikuarangaana e ekipevetë KOSTT-it, (Këtoshkyçjebëhenpërtëmundësuarkushtetësigurisëgjatëpunimevedemontuesetëlinjës 110kV NS Peja3 – NS Peja 1 dhefillimittëpunimevepërndërtimin e linjëssë re, poashtu Pejë3- Pejë 1).

5.

Më21.08.2016 ( edielë) nëTS 110/10 kV Istog (Burimi) do tëshkyçet:

Dalja 10 kV Vrella (Kodi: 54000002) prejorës06:00 derinëorën 09:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa furnizim me energjielektrike do tëmbesinfshatrat: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë, Stupe.

ShkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuaraMontimiikonzollavenë LP 10 kV.

Prizren

1.

Më22.08.2016 ( ehënë ) në TS 35/10 kV Dragashdo tëshkyçet:

Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi: 30036008) nga ora 11:00 deri në orën 12:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesin: Shajna, Pllajniku, Kosava, Kapra, Bollobradi, BrutidheZgatari.

Dalja 10 kV Bresana (Kodi: 30036007) nga ora 12:00 deri në orën 13:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesinfshatrat: Kuk, Bresanë, Kuklibeg, Blaç, Zaplluxhë.

Dalja 10 kV Brodi (Kodi: 30037003) nga ora 13:00 deri në orën 14:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa energjielektrike do tëmbesëBrodi.

Shkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuarangaana e ekipevetë KEDS-it, shqyrtimiimbrojtjeverelenëkthinën 10 kV.

2.

Më 22.08.2016 ( e hënë) në TS 35/10 kV Dragash do tëshkyçet:

LP 10 kV Rapqa (Kodi : 30036009) nga ora 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën18:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa furnizim me energjielektrike do tëmbesin: Krsteci, Rapqa, Plava, Buqe, Brezne, Renci.

Shkyçjabëhetpërshkaktërealizimittëpunimevetëplanifikuarangaana e nënkontraktorittë KEDS-it, puniminë LP 10 kV.

Gjakovë

Më20.08.2016 ( eshtunë) nëTS 35/10 kV Malishevë do tëshkyçet:

Dalja 10 kV Dragobili (Kodi: 82082006) prejorës10:00 derinëorën 13:00
Gjatëkohëssa do tëzgjasinpunimet pa furnizim me energjielektrike do tëmbesin: Malisheva, Dragobil, Maxhara, Astrazubi, Maralia, Kërvasari, Guriq, Pagarusha.