Korrupsioni më i lartë në gjyqësor (VIDEO)

0
75

Rezultatet e Anketës së fundit të Pulsit Publik të matur nga UNDP tregojnë se që nga shtatori i vitit 2015 e këndej ka pasur një rritje të përgjithshme të kënaqshmërisë së kosovarëve me performancën e institucioneve kyçe ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore të Kosovës.

Megjithatë, korrupsioni më i lartë sipas rezultateve mbetet në gjykata, Agjencinë Kosovare të Privatizimit , sektorin e Shëndetësisë, Institucionet/Administrata Qendrore, Doganat  dhe Korporata Energjetike e Kosovës./Tribuna

Action Coin